Anhydritové a cementové potěry

Použití

Materiály jsou určeny pro vyrovnávací vrstvy nových i starých podlah v občanské a bytové výstavbě jako podklad pro konečnou povrchovou úpravu (např. dlažby, koberce, plovoucí podlahy, PVC).

 

MFC Thermio+

 • PARAMETRY:
  • Na bázi: Síran vápenatý (Anhydrit)
  • Pevnostní třídy: 30 MPa  (třída F8)
  • Doporučení síla vrstvy: 15 - 65 mm
  • Zatížení: pochůzné po 1 - 2 dnech, částěčné zatížení po 7 dnech, plné po 28 dnech.

MFC Thermio + je speciální litý potěr s vysokou tepelnou vodivostí, určený pro systémy teplovodního a elektrického podlahového topení. Maximalizuje efektivitu a komfort vytápění a snižuje jeho energetickou náročnost.

MFC Phoenix - NOVINKA

 • PARAMETRY:
  • Na bázi: Portlandský cement
  • Pevnostní třídy: CT-C20-F4
  • Maximální velikost zrn kameniva: 4mm
  • Doporučení síla vrstvy: 40 - 80 mm
  • Dilatační pole: nevytápěné plochy 150m², vytápěné plochy 100m²
  • Zatížení: pochůzné po 1 - 2 dnech, částěčné zatížení po 3 dnech, plné po 28 dnech.

MFC Phoenix je jemnozrnná litá potěrová směs na bázi cementu, plniva, speciálních přísad a vody. Je určena na vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah - pod podlahové krytiny v občanské a bytové výstavbě. 

MFC Anhydrit 020 (025, 030)

 • PARAMETRY:
  • Na bázi: Síran vápenatý (Anhydrit)
  • Pevnostní třídy: 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa
  • Doporučení síla vrstvy: 30 - 65 mm
  • Zatížení: pochůzné po 1 - 2 dnech, částěčné zatížení po 7 dnech, plné po 28 dnech.

MFC Anhydrit 020 (025, 030) je potěrová směs na bázi síranu vápenatého (Anhydritu), určená pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah - pod podlahové krytiny v občanské a bytové výstavbě. 

MFC Porocem (300,500,750)

 • PARAMETRY:
  • Objemová hmotnost: 300–750 kg/m³
  • Síla vrstvy: 40–200 mm
  • Vhodná jako náhrada běžných deskových izolací a na tvoření spádů
  • Dodávka aplikačním návěsem Bremat
  • 30m³ - 120m³ na jeden návoz

MFC Porocem (300,500,750) je litá cementová pěna určená pro vyrovnávací (podkladní) a izolační vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech.