Systémová řešení

Stavební podlahové systémy MFC byly vyvinuty pro širokou škálu použití. Systémy jsou určeny jak pro vyrovnávací vrstvy, tak finální i dekorativní povrchy nových i starých podlah v bytové výstavbě i průmyslu.

výhody

Výhody

Odolnost

Odolnost

Průmyslové použití stavebních směsí musí splňovat zvýšené požadavky na mechanické pevnosti a odolnost povrchu. Naše produktky se vyznačují nejen vysokou přídržností k podkladu, pevnosti v tahu za ohybu a tlaku, ale díky těmto vlastnostem mají vysokou odolnost povrchu proti valivému zatížení a obrusu. Všechny tyto vlastnosti jsou zárukou dlouhodobé životnosti finálního povrchu.
Produktivita

Produktivita

Širokou škála výrobků, nám umožňuje nabídnout optimální řešení konkrétního projektu. Naše produkty jsou vyvinuté dle požadavků moderního stavebnictví, aplikují se převážně strojně, v minimálních vrstvách a tím zjednodušují lidskou práci. Díky efektivnímu zpracování a úspoře materiálu i času je dosaženo vysoké úrovně produktivity práce při výstavbě.
Snadná aplikace

Snadná aplikace

Vysoká roztékavost, dobrá zpracovatelnost a přilnavost našich produktů jsou základní vlastnosti, které zaručují snadnou a rychlou aplikaci. V kombinaci s možností moderního strojního zpracování lze provádět větší pracovní celky za jednu pracovní směnu.
Kvalita

Kvalita

Samonivelační stěrky se vyrábí z velmi kvalitních křemičitých písků, cementů a speciálních přísad. Vysoká kvalita je zaručena pečlivou kontrolou všech vstupních surovin v naší moderní laboratoři a unikátní výrobní technologií plně automatizovaného provozu. Ve výrobě uplatňujeme certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.
Ekologické

Ekologické

Cílem našeho výrobního procesu a vývoje nových výrobků je jejich minimální dopad na životní prostředí. Naše produkty se vyrábí bez caseinu, s velmi nízkým obsahem emisí a tím minimalizují ekologické zatížení naší planety.
Kreativita

Kreativita

Dekorativní podlahové materiály nabízí estetické a vysoce odolné řešení komerčních i administrativních ploch. Různé velikosti plniva a barevnost pojivové matrice nabízí nekonečné kreativní možnosti, které dokáží podpořit dominanci a vzhled finální podlahy, a to v případě samonivelační stěrky i broušeného terrazza.
Vývoj a inovace

Vývoj a inovace

Naše zkušenosti získané v oblasti aplikace se ukázaly jako neocenitelné při vývoji a výzkumu našich specializovaných stavebních produktů. Našim cílem je neustálá inovace a možnost reagovat na potřeby stavebního trhu. K tomuto účelu nám slouží naše moderně vybavená laboratoř, kde sázíme na kvalitu, rychlost aplikace a kreativitu.
Životnost

Životnost

Samonivelační stěrky vyráběné pro průmyslové použití musí splňovat zvýšené požadavky na mechanické pevnosti a odolnost povrchu. Stěrky na bázi polymercementu se vyznačují nejen vysokou přídržností k podkladu, pevnosti v tahu za ohybu a tlaku, ale díky těmto vlastnostem mají vysokou odolnost povrchu proti valivému zatížení a obrusu. Všechny tyto vlastnosti jsou zárukou dlouhodobé životnosti finálního povrchu.
Český výrobek

Český výrobek

Ano, i to je velká výhoda. Podporujeme domácí ekonomiku, dáváme práci lidem v České republice a naše výrobky necestují týdny v kontejnerech po moři. Výborné vlastnosti našich stavebních směsí prověřují uživatelé průmyslových i bytových prostor.