Impregnační hmoty

K povrchové úpravě betonu a samonivelačních potěrů se používají systémy, které jsou určeny k přípravě podkladů před aplikací dalších vrstev nebo jako jejich finální povrchová úprava. Materiály se liší, co do tloušťky nanášené vrstvy, odolnosti proti vodě a chemikáliím, mechanickým a povětrnostním vlivům. Při vhodné volbě ochranného a nátěrového systému lze získat požadované vlastnosti a prodloužit tak životnost podlahy

Impregnace: slouží k úpravě betonu za účelem snížení jeho povrchové porozity a zpevnění povrchu. Póry a kapiláry jsou částečně nebo zcela zaplněny. Tímto druhem ošetření také vzniká na povrchu nesouvislý tenký film o tloušťce 10–100 mikronů. Tento film slouží k zastavení vnikání agresivních látek do systému pórů. Určité impregnace mohou reagovat s některými složkami betonu a vytvářet tak vyšší odolnost proti oděru a mechanickému napadání.

Penetrace: slouží ke zpevnění podkladu, ukotvení prachových částic, vytěsnění vzduch z pórů, snižuje jeho savost a zvyšuje přilnavost povrchu pro další úpravy. Hlavním cílem penetrace není ochrana daného materiálu, ale především příprava podkladu pro další nanášené vrstvy a vytvoření kvalitního adhezního můstku.

Nátěr: slouží jako povrchová úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu nebo potěru. Nátěry se používají k zajištění vylepšení kvality povrchu betonu, pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti nebo chování vůči konkrétním vnějším vlivům. V neposlední řadě zajišťují i estetické vlastností a snadnou údržbu podlahy.

Výhody systému:

  • Rychlost opravy
  • Variabilita materiálů
  • Povrch bez vlásečnicových trhlin
  • Bez nutnosti dilatace
  • Povrch pochůzný po 3 hodinách, plné zatížení po 7 dnech
  • Dlouhá životnost - min. 10 let

Použité materiály

Použité materiály:
Impregnace MFC Stoplak 610 MFC Ekopox 630 MC-DUR 2095 M MFC Curol SiT60 MFC TerrazzoSealer
Penetrace MFC Primer 620 MFC Ekopox 660 MFC Ekopox 661    
Nátěry MFC Ekopox 640        
Speciální MFC Ekopox 670
       

Skladby