MFC Ekopox 640

MFC Ekopox 640

 • PARAMETRY:
  • Složky: 2
  • Přídržnost k podkladu: 1,5 MPa
  • Doba zpracovatelnosti: 90 min.
  • Odolnost proti oleji, naftě, benzínu: min. 24h
  • Protiskluzné vlastnoti: vyhovující
  • Spotřeba na 1 vrstvu: 0,2 Kg/m² 
  • Doporučené vrstvy: 2
  • Balení: plast. 4,6 Kg a 23 Kg

MFC Ekopox 640 (epoxidový nátěr) - je určen jako finální povrchová úprava betonových ploch např. garáže, skladiště, supermarkety, schodiště, sklepní prostory apod. Je vhodný jako finální povrchová úprava k samonivelačním stěrkám MFC Level 300 a Final 400 a také k úpravám nezaizolovaných podkladů.

MFC Ekopox 640 je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A, vodné disperze epoxidové pryskyřice obsahující aditiva, pigmenty a plniva a složky B, polyaminového tvrdidla. Ředí se přídavkem vody. Dodává se v barvě bílé, šedé, okrové, červenohnědé a další odstíny lze připravit dle požadavků zákazníka.

MFC Ekopox 640 je určen jako finální povrchová úprava betonových ploch např. garáže, skladiště, supermarkety, schodiště, sklepní prostory apod. Je vhodný jako finální povrchová úprava k samonivelačním stěrkám MFC Level 300 a Final 400 a také k úpravám nezaizolovaných podkladů.