MFC Ekopox 670

MFC Ekopox 670

  • PARAMETRY:
    • Složky:
    • Přídržnost k podkladu: min. 2.5 MPa
    • Balení: 4,6 Kg

MFC Ekopox 670 je určen především k sanaci spár a trhlin v betonu a samonivelačních hmotách. Lze jej použít k zalévání ocelových spon, k opravě nezpevněných povrchů a injektáži dutých míst. Při smíchání s křemičitým pískem MFC vytváří pryskyřičnou maltu vhodnou pro opravu lokálních výtluků, tmelení otvorů a spár apod.

MFC Ekopox 670 je dvousložková nízkoviskózní hmota, bez rozpouštědel, skládající se ze složky A, modifikované epoxidové pryskyřice obsahující aditiva, pigmenty a plniva a složky B, polyaminového tvrdidla.

MFC Ekopox 670 je určen především k sanaci spár a trhlin v betonu a samonivelačních hmotách. Lze jej použít k zalévání ocelových spon, k opravě nezpevněných povrchů a injektáži dutých míst. Při smíchání s křemičitým pískem MFC vytváří pryskyřičnou maltu vhodnou pro opravu lokálních výtluků, tmelení otvorů a spár apod.