Použití

Nátěrové hmoty jsou určeny pro nášlapné vrstvy průmyslových podlah jako konečná povrchová úprava (nových i starých) především betonových ploch s vysokým mechanickým namáháním (např. výrobní haly, garáže, sklady, supermarkety).

 

MFC Ekopox 640

 • PARAMETRY:
  • Složky: 2
  • Přídržnost k podkladu: 1,5 MPa
  • Doba zpracovatelnosti: 90 min.
  • Odolnost proti oleji, naftě, benzínu: min. 24h
  • Protiskluzné vlastnoti: vyhovující
  • Spotřeba na 1 vrstvu: 0,2 Kg/m² 
  • Doporučené vrstvy: 2
  • Balení: plast. 4,6 Kg a 23 Kg

MFC Ekopox 640 (epoxidový nátěr) - je určen jako finální povrchová úprava betonových ploch např. garáže, skladiště, supermarkety, schodiště, sklepní prostory apod. Je vhodný jako finální povrchová úprava k samonivelačním stěrkám MFC Level 300 a Final 400 a také k úpravám nezaizolovaných podkladů.

MFC Ekopox 670

 • PARAMETRY:
  • Složky:
  • Přídržnost k podkladu: min. 2.5 MPa
  • Balení: 4,6 Kg

MFC Ekopox 670 je určen především k sanaci spár a trhlin v betonu a samonivelačních hmotách. Lze jej použít k zalévání ocelových spon, k opravě nezpevněných povrchů a injektáži dutých míst. Při smíchání s křemičitým pískem MFC vytváří pryskyřičnou maltu vhodnou pro opravu lokálních výtluků, tmelení otvorů a spár apod.