Baťův mrakodrap

Baťův mrakodrap

V budově Baťova mrakodrapu, kde nyní sídlí krajský úřad bylo aplikováno na cca 100m2 v tloušťce až 20mm jako vyrovnávka pod finální krytiny materiál MFC Final 420.

Nemocnice Mladá Boleslav

Nemocnice Mladá Boleslav

V nemocnici v Mladé Boleslavi byli bleskově vyrovnány podlahy! Byla odstraněna stará dlažba a následně byla použita rychleschnoucí samonivelační stěrka MFC Level 330 a po 24h od aplikace bylo možné pokládat finální kdytiny. Společnost MFC dodala také míchací zařízení ABS pro rychlejší aplikaci.

Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo

Při rekonstrukci operačních sálů v nemocnici Znojmo byl použit materiál MFC Level 320 pro opravu a vyrovnání podlah v tloušťkách od 3 mm až po 5 cm v jednom pracovním kroku. Byly splněny veškeré požadavky na rovinnost a pevnost podlah pro další instalace.

Plocha: 1000 m2

ZŠ Dubňany

ZŠ Dubňany

Na základní škole v obci Dubňany byl z důvodu nutnosti rychlé rekonstrukce podlah o prázdninách použit materiál MFC Final 420 v tloušťce 4 cm s kari sítí na dřevěném záklopu. Realizace byla provedena během 4 dnů a nášlapné krytiny mohly být pokládány po 7 dnech od aplikace materiálu MFC Final 420.

Plocha: 450m2

Sazka (O2) Aréna

Sazka (O2) Aréna

Sportovní víceúčelová hala SAZKA ARENA Praha

Samonivelační vyrovnávací stěrka MFC Level 305 byla použita na vyrovnání ochozů haly, které se vyznačovaly nerovnostmi v rozsahu 1 - 80 mm.

Z důvodu časové tísně bylo nutné provést vyrovnání v jednom pracovním kroku, což vyžadovalo použití materiálu bez objemových změn.

MFC Level 305 v tomto nelehkém testu obstál na výbornou.

Použitý materiál - MFC Level 305

Celková spotřeba - 160 000 kg

BD Slatina

BD Slatina

Materiál MFC Level 320 byl použit při rekonstrukci bytového domu ve Slatině, kde stávající dlažba byla přebroušena, nasledně se napenetrovala materiálem MFC Primer 620 a aplikoval se materiál MFC Level 320.

Zámek Jirny

Zámek Jirny

Materiály MFC Level 340 a MFC Level 320 byly aplikovány od 5 mm do 3 cm v jednom pracovním kroku při rekonstrukci zámku ve měště Jirny u Prahy.

Sklad České Budějovice

Sklad České Budějovice

Materiálem MFC Level 305 byla vyrovnána podlaha ve skladu v rozmezí 5-15mm pod nášlapnou vrstvu.

SCONTO NÁBYTEK

SCONTO NÁBYTEK

Ve městě Brně bylo provedeno vyrovnání podlahy pod nášlapné krytiny materiálem MFC level 305 a byly splněny požadavky investora.

BRIT

BRIT

V roce 2016 bylo provedeno vyrovnání povrchu pro pokládku další krytin materiálem MFC Level 305 od 5 mm - 2,5 cm ve společnosti BRIT v Praze.

Areál Svit

Areál Svit

Potěr MFC Final 420 byl použit pro vyrovnání podkladních betonových ploch při rekonstrukci budovy v areálu Svit ve Zlíně.

Bylo celkem zprácováno více jak 40 t výrobku MFC Final 420.

Síla vyrovnávací vrstvy se místy pohybuje v rozmezí 5 - 15 mm.

BREDA & WEINSTEIN

BREDA & WEINSTEIN

Potěr MFC Level 305 je použit pro vyrovnání podkladních betonových ploch v nově budovaném obchodním centru v Opavě.

Bylo celkem zprácováno více jak 200 t výrobku MFC Level 305.

 Síla vyrovnávací vrstvy se místy pohybuje v rozmezí 5 - 50 mm. 

  Výhody vyrovnávacího potěru MFC Level 305:

  • minimální objemové změny umožňující aplikaci potěru v jednom pracovním záběru
  • rychlé tuhnutí / tvrdnutí, pochůznost již po 3 - 4 hod, lehký provoz po 24 hod.
  • rychlé vysychání potěru umožňující brzké kladení finálních úprav
  • kvalitní povrch vhodný pro kladení většiny typů nášlapných krytin
Vaňkovka

Vaňkovka

Při stěhování sportovního obchodu Hervis v obchdoním domě Vaňkovka v Brně byl použit materiál MFC Level 320 jako vyrovnávací vrstva pod nášlapné krytiny.