Psychiatrická léčebna Brno

Psychiatrická léčebna Brno

Ve strojovně v psychiatrické léčebně Brno byl použit materiál MFC Level 320 k vyrovnání stávánící terazzové dlažby a následně byla podlaha ošetřena epoxidovým nátěrem MFC Ekopox 640.

Autoservis

Autoservis

Nátěr MFC Ekopox 640 byl použit pro úpravu stávajícího betonu v autoservisu, aby byl povrch nenasákavý a také omyvatelný.

podzemní garáže Trnava

podzemní garáže Trnava

Realizace proběhla na 1200 m2 podlahových ploch garážového stání pro bytový komplex v Trnavě.

MFC Final 410 společně s transparentní impregnací MFC Ekopox 630 tvoří finální povrchovou úpravu podlahových ploch.

Použitá skladba:

- tryskání povrchu
- oprava lokálních výtluků a prasklin
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- finální povrchová úprava MFC Final 410
- impregnace povrchu MFC Ekopox 630

DŘEVOSTYL

DŘEVOSTYL

Systém MFC Final 400 byl zvolen pro rekonstrukci stávajících betonových ploch výrobní a skladové haly.

Jednalo se o opravu stávajících betonových podlah se vsypem o celkové výměře 530 m2. Podlahová plocha vykazovala řadu trhlin a promaštěných míst.

Použitá skladba:
- tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár
- sanace promaštěných míst PMMA pryskyřicí + posyp křemičitým pískem MFC
- sanac trhlin sponkováním + zalití epoxidovým tmelem MFC Ekopox 670
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění
- impregnace porvchu MFC Ekopur 631

podzemní garáže Praha Hrdlořezy

podzemní garáže Praha Hrdlořezy

Systémem MFC Ekopox 640 bylo realizováno cca 1400 m2 podlahových ploch v prostorách garážového stání bytového domu v Praze- Hrdlořezy.

Vodou ředitelný epoxidový nátěrový systém MFC Ekopox 640 byl použit jako finální povrchová úprava stávajících betonových ploch.

Skladba podlahy:

- stávající betový podklad
- tryskání povrchu s následným vysátím prachu
- penetrace MFC Ekopox 660
- 2 x náter MFC Ekopox 640