Kompostárna JENA

Kompostárna JENA

Při rekonstrukci podlahy dílen v areálu kompostárny JENA byl použit MFC Final 410 na 500m2. Následně byl ošetřen impregnací MC-DUR 2095 M.

Truhlárna Bursík

Truhlárna Bursík

V provozovně truhlárny Bursík u Znojma byl použit materiál MFC Final 410 s 4% probarvením zeleného pigmentu na rekonstrukci stavající již nevyhovující podlahy.

Prysmian - Draka Kabely

Prysmian - Draka Kabely

Ve Velkém Meziříčí v hale společnosti Prysmian Group - Draka kabely byla realizována podlaha materály MFC. Kde byly do podlaha vsazeny kolejnice pro regálové zakladače, zalité materiálem MFC Final 420 a následně mezi nima byl aplikovám samonivelační finální potěr pro těžký provoz MFC Final 430 v průměrné tloušťce 15mm a ošetřen impregnací MFC MC DUR 2095  pro snadnou údržbu podlahy.

Autosalon ŠKODA MICHL

Autosalon ŠKODA MICHL

V autosalonu ŠKODA MICHL Kuřim, byl při rekonstrukci podlahy použit materiál MFC Final 420 v množsví cca 8 tun, jako vyrovnávka pod dlažby.

Skladová hala Velké Opatovice

Skladová hala Velké Opatovice

Pro rekonstrukci skladové haly ve Velkých Opatovicích byl použit materiál MFC Final 410 s epoxidovou impregnací MFC Ekopox 630.

GU-WERK

GU-WERK

Z důvodu nevyhovující rovinnosti nové betonové podlahy se vsypem, byla celá plocha otrýskána a následně vyrovnána samonivelačním průmyslovým potěrem MFC Final 413. Tím byl bez problémů splněn požadavek investora na rovinnosti +-1mm pro vysokozdvižné regálové zakladače.

investor: GU-WERK, Nitra SK

Použítý výrobek - MFC Final 413

Celková výměra - 4300 m2

Penam Nitra

Penam Nitra

V pekárně Penam v Nitře byla zrekonstruována průmyslová podlaha materiálem MFC Final 410 a byly tak splněny požadavky investora.

Jednalo se o plochu 700m2.

Zátkovy těstoviny

Zátkovy těstoviny

Zde proběhla realizace 800 m2 podlahových ploch ve firmě Zátkovy těstoviny systémem samonivelačních průmyslových potěrů řady MFC Final 400. 

Jednalo se o rekonstrukci již nevyhovujících podlahových ploch v prostorách skladu ve II NP.

Použitá skladba:
- tryskání povrchu
- oprava lokálních výtluků a prasklin 
- hrubé vyrovnání podkladu MFC Final 420
- finální povrchová úprava MFC Final 410 žlutý

TBP Transformátory

TBP Transformátory

Zde roběhla realizace 1100 m2 podlahových ploch systémem samonivelačního průmyslového potěru MFC Final 410.

Jednalo se o rekonstrukci podlahových ploch v prostorách výroby, skladů a chodeb.

Použitá skladba:
- brebroučení povrchu
- oprava lokálních výtluků a prasklin
- penetrace podkladu MFC Primer 620 (2x)
- finální povrchová úprava MFC Final 410 YELLOW

ALPS Trenčín

ALPS Trenčín

V závěru roku 2010 proběhla aplikace 2500 m2 průmyslové stěrky MFC Final 410 na akci ALPS Electric, Trenčín. 

Jednalo se o opravu nově realizovaných betonových ploch se vsypem, které byly v průběhu realizace poškozeny deštěm.

Použitá skladba:
- kuličkové tryskání povrchu, broušení
- penetrace podkladu MFC Primer 620 (2x) 
- finální povrchová úprava MFC Final 410 3% WHITE

INJETON PLAST

INJETON PLAST

Ve společnosti INJETON PLAST s.r.o. byla realizována rekonstrukce porchu podlahy skladovací haly. 

Jednalo se o rekonstrukci 540 m2 plochy skladu, který vykazoval značnou míru rozrušení porvchu a výškové nerovnosti.

Použitá skladba:
- kuličkové tryskání povrchu, frézování
- sanace trhlin a spár v pokladu sponkováním (MFC Ekopox 670)
- hrubé srovnání podkladu MFC Final 420
- finální povrchová úprava porvchu MFC Final 410, přírodní šedá

KOMA systém

KOMA systém

Systémem průmyslových stěrek MFC Final 400 byla provedena rekonstrukce 1352 m2 podlahových ploch skladové haly firmy KOMA systém s.r.o.

Jednalo se o opravu nových betonových podlah se vsypem, kde vlivem nedostatečné adheze docházelo k celoplošné separaci této povrchové úpravy.

Použitá skladba:
- frézování a tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár podkladu
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální vyrovnání podkladu potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění trvale pružným tmelem

BeF Home

BeF Home

Systém MFC Final 400 byl použit k rekonstrukci povrchu nové betonové podlahy se vsypem.  

Jednalo se o cca 1200 m2 podlahových ploch nové výrobní haly výrobce krbových vložek. Betonová podlaha s povrchovou úpravu "vsyp" vykazvala poruchy v podobě celoplošné separace vsypu místy společně s cca 1 - 2 cm vrstvou betonu.

Použitá skladba:
- frézování a tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár podkladu
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální vyrovnání podkladu potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění trvale pružným tmelem

Tyco Electronics Czech

Tyco Electronics Czech

V průběhu vánočních svátků byla realizována rekonstrukce podlahových ploch ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. 

 Jednalo se o opravu povrchu stávajících betonových ploch v prostorách expedice. Stávající podlahová plocha vykazovala poruchy v podobě zvednutých okrajů desek dilatačních celků (místy až 15 mm). Současně, pravděpodobně již v průběhu provádění, došlo k poklesu betonové desky a tím k prokreslení rastru horní vrstvy ocelové výztuže. Tyto vady výrazně ztěžovaly pojezd vysokozdvižných vozíků, které v daném provozu pracují prakticky nepřetržitě. Celková výměra ploch cca 1200 m2. 


Jako nová povrchová úprava byl zvolen náš TOP výrobek MFC Final 430 určený do velmi těžkých provozů.

Použitá skladba:

- očištění podkladu tryskáním
- frézování zvednutých okrajů desek
- sanace trhlin a spár podkladu "na tvrdo"
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální srovnání podladu vyrovnávacím potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem pro velmi těžký provoz MFC Final 430 v barvě tmavě šedá

 

Tatra Kopřivnice

Tatra Kopřivnice

V závěru roku 2015 bylo realizováno společností AAP Hranice s.r.o. 4000 m2 podlahových ploch v TATRA Kopřivnice.

Jednalo se o rekonstrukci stávajících betonových ploch, které nevyhovovali plánovanému provozu pro opravu a servis vozidel.

Použitá skladba:
- očištění podkladu tryskáním
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- vyrovnání a zpevnění podkladu MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410 v síle vrstvy cca 5 mm

EUROHARD

EUROHARD

V závěru roku 2011 byla provedena rekonstrukce 1200 m2 podlahových ploch ve firmě EUROHARD.

Jednalo se o opravu povrchu stávajících betonových ploch ve dvou halách výroby ocelových konstrukcí.

Použitá skladba:

- frézování a tryskání podkladu
- bourání dřevěných dilatací a násladné zalití spár vyrovnávacím potěrem MFC Final 420
- sanace trhlin a spár podkladu sanačním tmelem MFC Ekopox 670
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální vyrovnání a zpevnění podladu vyrovnávacím potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410