podzemní garáže Trnava

podzemní garáže Trnava

Realizace proběhla na 1200 m2 podlahových ploch garážového stání pro bytový komplex v Trnavě.

MFC Final 410 společně s transparentní impregnací MFC Ekopox 630 tvoří finální povrchovou úpravu podlahových ploch.

Použitá skladba:

- tryskání povrchu
- oprava lokálních výtluků a prasklin
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- finální povrchová úprava MFC Final 410
- impregnace povrchu MFC Ekopox 630

DŘEVOSTYL

DŘEVOSTYL

Systém MFC Final 400 byl zvolen pro rekonstrukci stávajících betonových ploch výrobní a skladové haly.

Jednalo se o opravu stávajících betonových podlah se vsypem o celkové výměře 530 m2. Podlahová plocha vykazovala řadu trhlin a promaštěných míst.

Použitá skladba:
- tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár
- sanace promaštěných míst PMMA pryskyřicí + posyp křemičitým pískem MFC
- sanac trhlin sponkováním + zalití epoxidovým tmelem MFC Ekopox 670
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění
- impregnace porvchu MFC Ekopur 631