DŘEVOSTYL

DŘEVOSTYL

Systém MFC Final 400 byl zvolen pro rekonstrukci stávajících betonových ploch výrobní a skladové haly.

Jednalo se o opravu stávajících betonových podlah se vsypem o celkové výměře 530 m2. Podlahová plocha vykazovala řadu trhlin a promaštěných míst.

Použitá skladba:
- tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár
- sanace promaštěných míst PMMA pryskyřicí + posyp křemičitým pískem MFC
- sanac trhlin sponkováním + zalití epoxidovým tmelem MFC Ekopox 670
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění
- impregnace porvchu MFC Ekopur 631


Další fotografie