LIKOV

LIKOV

Samonivelační průmyslová stěrka MFC Final 430

Druhá etepa rekonstrukce podlahových ploch ve společnosti LIKOV s.r.o.

Jedná se o úpravu stávajících podlah v prostorách skladů, kde se původní plochy upravují pro systém regálových zakladačů.

Po osazení ocelových kolejnic se provádí dorovnání plochy v síle vrstvy cca 50 mm s finální povrchovou úpravou MFC Final 430.

Použitá skladba:

- očištění podkladu tryskáním
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- dorovnání podkladu vyrovnávacím potěrem MFC Final 420 v síle vrstvy 50 mm
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 430 pro velmi těžký provoz v síle vrstvy cca 6 mm

Celková spotřeba materiálů řady MFC Final 400 činí více jak 12 000 kg.


Další fotografie