BeF Home

BeF Home

Systém MFC Final 400 byl použit k rekonstrukci povrchu nové betonové podlahy se vsypem.  

Jednalo se o cca 1200 m2 podlahových ploch nové výrobní haly výrobce krbových vložek. Betonová podlaha s povrchovou úpravu "vsyp" vykazvala poruchy v podobě celoplošné separace vsypu místy společně s cca 1 - 2 cm vrstvou betonu.

Použitá skladba:
- frézování a tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár podkladu
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální vyrovnání podkladu potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění trvale pružným tmelem


Další fotografie