INJETON PLAST

INJETON PLAST

Ve společnosti INJETON PLAST s.r.o. byla realizována rekonstrukce porchu podlahy skladovací haly. 

Jednalo se o rekonstrukci 540 m2 plochy skladu, který vykazoval značnou míru rozrušení porvchu a výškové nerovnosti.

Použitá skladba:
- kuličkové tryskání povrchu, frézování
- sanace trhlin a spár v pokladu sponkováním (MFC Ekopox 670)
- hrubé srovnání podkladu MFC Final 420
- finální povrchová úprava porvchu MFC Final 410, přírodní šedá


Další fotografie