KOMA systém

KOMA systém

Systémem průmyslových stěrek MFC Final 400 byla provedena rekonstrukce 1352 m2 podlahových ploch skladové haly firmy KOMA systém s.r.o.

Jednalo se o opravu nových betonových podlah se vsypem, kde vlivem nedostatečné adheze docházelo k celoplošné separaci této povrchové úpravy.

Použitá skladba:
- frézování a tryskání podkladu
- čištění a utěsnění dil. spár podkladu
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální vyrovnání podkladu potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem MFC Final 410
- opětovné přiznání dil. spár podkladu a jejich utěsnění trvale pružným tmelem


Další fotografie