Tyco Electronics Czech

Tyco Electronics Czech

V průběhu vánočních svátků byla realizována rekonstrukce podlahových ploch ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. 

 Jednalo se o opravu povrchu stávajících betonových ploch v prostorách expedice. Stávající podlahová plocha vykazovala poruchy v podobě zvednutých okrajů desek dilatačních celků (místy až 15 mm). Současně, pravděpodobně již v průběhu provádění, došlo k poklesu betonové desky a tím k prokreslení rastru horní vrstvy ocelové výztuže. Tyto vady výrazně ztěžovaly pojezd vysokozdvižných vozíků, které v daném provozu pracují prakticky nepřetržitě. Celková výměra ploch cca 1200 m2. 


Jako nová povrchová úprava byl zvolen náš TOP výrobek MFC Final 430 určený do velmi těžkých provozů.

Použitá skladba:

- očištění podkladu tryskáním
- frézování zvednutých okrajů desek
- sanace trhlin a spár podkladu "na tvrdo"
- penetrace podkladu MFC Primer 620
- lokální srovnání podladu vyrovnávacím potěrem MFC Final 420
- finální povrchová úprava průmyslovým potěrem pro velmi těžký provoz MFC Final 430 v barvě tmavě šedá

 


Další fotografie