Obytný soubor Musilka

Obytný soubor Musilka

Dodávali jsme technologii Transmix/Bremat litý cementový potěr MFC Portland 020 na akci Obytný soubor Musilka.

Proběhla dodávka více jak 150 m3 litého cementového potěru MFC Portland 020.

Stavba „bytový dům Musilka“ je součástí obytného bloku bytových a rodinných domů. Celkem zde bude 51 bytů dle požadované skladby (cca 100 obyvatel) a 56 parkovacích stání v hromadné garáži v 1.PP.


Další fotografie